Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Tin tức  

Công bố Điều lệ mới của Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP

Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của Vinatea

Ngày 1/6/2017, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã nhận được Thông báo xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Thông báo Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 24/5/2017, tại Tòa nhà Vinatea 92 Võ Thị Sáu, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017