Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Giới thiệu  
Thành tựu sản xuất kinh doanh

Sau hơn 50 năm hoạt động, ngày nay Vinatea đang trên đà phát triển mạnh mẽ hướng tới một tập đoàn kinh tế đa năng

Trong quá trình xây dựng và phát triển ngành chè Việt Nam vinh dự được Bác Hồ tới thăm và động viên.

Tổng công ty Chè Việt nam (Vinatea) cũng nhiều năm liền vinh dự nhận được Huân chương lao động hạng 1, 2, 3 cùng bằng khen, cờ thi đua của chính phủ, của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Huân chương
Lao động hạng 1

Năm: 2001
 

Huân chương
Lao động hạng 2

Năm: 1997, 2000
 

Huân chương
Lao động hạng 3

Năm: 1996, 1997, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011

 

Cờ thi đua chính phủ: Năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006

Bằng khen chính phủ: Năm 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

(Số liệu từ 1996 đến nay)

 

Một số cúp, giải thưởng và kỷ niệm chương của Tổng công ty chè Việt Nam