Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Quan hệ cổ đông  
Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của Vinatea

Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của Vinatea

Ngày 1/6/2017, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã nhận được Thông báo xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Thông báo Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 24/5/2017, tại Tòa nhà Vinatea 92 Võ Thị Sáu, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Vinatea công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty

Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2017

Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2017

Vinatea kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các thông tin cụ thể như sau:

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông  tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên 2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên 2017

Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chuyển đổi mô hình công ty cổ phần

Thông báo chuyển đổi mô hình công ty cổ phần

Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty Cổ phần trân trọng thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị thành viên và các cơ quan, đơn vị có liên hệ công tác việc chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu, các chức danh chữ ký để quý đơn vị được biết và liên hệ công tác.

1 2>|