Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Tin tức  
Công bố Điều lệ mới của Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP
 Ngày đăng: 02/06/2017 02:47
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP

Vinatea gửi tới Quý Cổ đông chi tiết Điều lệ tại đây.