Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Tin tức  
Sản lượng chè Ấn Độ giảm 13% tính từ tháng 1 – 3/2012
 Ngày đăng: 12/07/2012 02:45
Do ảnh hưởng của những đợt khô hạn kéo dài tại các khu vực phía Bắc Ấn Độ, sản lượng chè Darjeeling tại các khu vực này đã giảm mạnh. Theo ước tính của Ủy ban Chè Ấn Độ, trong quý tính từ tháng 1 – 3/2012, sản lượng đã giảm 13% xuống còn 82.290 tấn so với 94.390 tấn cùng kỳ năm 2011

Cũng trong giai đoạn này, sản lượng chè phía Bắc Ấn cũng giảm 17,6% xuống 37.520 tấn so với 45.580 tấn năm trước. Sản lượng chè tại các bang phía Nam Ấn giảm 8,32% xuống 44.770 tấn so với 48.840 tấn năm 2011.

Theo ước tính của Hiệp hội Chè Ấn Độ, tính trong tháng 4/2012, sản lượng chè khu vực Bắc Ấn giảm xuống còn khoảng 8.000 tấn trong khi đó khu vực Nam Ấn giảm xuống còn khoảng 4.000 tấn.

Trong năm 2011, Ấn Độ đã sản xuất được 988.300 tấn chè, tăng 2% so với 966.400 tấn của năm 2010, trong đó khu vực các bang phía Bắc Ấn sản xuất được 747.450 tấn và Nam Ấn sản xuất được 240.880 tấn.

Giá đấu giá chè Ấn Độ trong tháng 3/2012 ở mức 81,89 Rs/kg (khoảng 1,64 USD/kg) so với 82,39 Rs/kg của tháng 3/2011.
 
Tin từ: Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ