Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Tin tức  
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên 2017
 Ngày đăng: 18/04/2017 08:11
Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017
Kính gửi: - Quý cổ đông
 
Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 
Tên tổ chức : Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP
 
Trụ sở chính : Số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 
Điện thoại : (84-4) 36226990
 
Fax : (84-4) 36226991
 
Ngày chốt danh sách : 24/04/2017
 
1. Lý do và mục đích
 
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
2. Nội dung cụ thể:
 
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 
- Thời gian thực hiện : Dự kiến cuối tháng 5
 
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
 
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
Trân trọng thông báo!