Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Các công ty con
Công ty CP Vinatea Kim Anh
Giám đốc: Ông Hoàng Đăng Tiến
Chủ tịch HĐQT: Ông La Mạnh Tiến
Điện thoại: 04.38841046 Fax: 04.38841339
Email:
Địa chỉXã Mai Đình- Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Công ty CP Vinatea Kim Anh:

  • Là một doanh nghiệp có 99% vốn của Vinatea,

Sản phẩm chính: