Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Các công ty liên kết
Công ty cổ phần chè Hà Tĩnh
Giám đốc: Ông Trần Công Lệ
Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Công Lệ
Điện thoại: 84.39.3855544 Fax: 84.39.3856717
Email:
Địa chỉThành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Công ty cổ phần chè Hà Tĩnh: là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè duy  nhất của Tỉnh Hà Tĩnh         

Công ty có

  • 03  Xí nghiệp trồng và  chế biến chè tại huyện Hương Khê ( XN chè 20/4), Hương Sơn ( XN chè Tây Sơn) và Kỳ Anh ( XN chè 2/9).. Các nhà máy chế biến tại các xí nghiệp  của Công ty được đầu tư đồng bộ và   gắn với vùng từng  nguyên liệu, được quản lý, kiểm soát  về số lượng và  chất lượng rất nghiêm ngặt. Vùng chè  của Công ty chủ yếu số được trồng bằng các  giống chè mới  có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu khô hạn.
  • Trung tâm đấu trộn đóng gói, xuất khẩu chè  tại TP Hà Tĩnh 

Sản phẩm chính:  Các loại chè xanh xuất khẩu