Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Trong thư tịch cổ và các sách y học ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh

Các công ty liên kết
Công ty CP Kinh Doanh Thái Bình Dương
Giám đốc: Ông Trần Quang Trung
Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Quang Trung
Điện thoại: 84.4.39724297 Fax: 84.4.39724297
Email:
Địa chỉTầng 3- Toà nhà Vinatea - 46 Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động và  kinh doanh:

  • Xây dựng và lắp đặt các công trình công nghiệp và dân dụng.
  • Xây dựng và lắp đặt các công trình thuỷ lợi: Xây dựng đê, kè, đắp đập hồ chứa nước…
  • Xây dựng các công trình giao thông: đường bộ, cầu, cống .v.v..
  • Xây dựng các công trình hạ tầng đô thị và nông thôn.
  • Kinh doanh, cung ứng các loại vật tư, kỹ thuật phục vụ cho việc thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi …
  • Kinh doanh thương mại.