Sắp xếp theo:

Combo 2 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi ziplock 200g

190,000₫

Combo 4 hộp trà Vinatea Hoa Nhài sợi rời 100g

200,000₫

Combo 4 gói trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi ziplock 100g

192,000₫

Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi 480g

120,000₫

Combo 4 hộp trà Vinatea Hoa Nhài túi lọc hộp 50g

136,000₫

Combo 4 hộp trà thái nguyên túi lọc

128,000₫

Bộ 02 hộp trà Vinatea hoa nhài sợi rời 100g

100,000₫

Trà Thái Nguyên Vinatea sợi rời túi ziplock 200g

95,000₫

Combo 2 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi ziplock 100g

96,000₫

Combo 4 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi HCK 100g

100,000₫

Combo 4 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời 80g

80,000₫

Combo 02 hộp Trà Vinatea Hoa Nhài túi lọc 50g

68,000₫