Tin Chuyên ngành

Mười bốn công dụng của trà

Trên thế giới Trung Quốc là nước đầu tiên uống trà, trong thư tịch cổ của các triều đại Trung Quốc và các sách y học đều có ghi chép về phương pháp dùng chè chữa bệnh.- Trà chống ung...

video

Facebook