Thay đổi Chủ tịch HĐQT Vinatea theo NQ HĐQT

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Facebook