Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên 2017

Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: - Quý cổ đông
 
Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 
Tên tổ chức : Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP
 
Trụ sở chính : Số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 
Điện thoại : (84-4) 36226990
 
Fax : (84-4) 36226991
 
Ngày chốt danh sách : 24/04/2017
 
1. Lý do và mục đích
 
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
2. Nội dung cụ thể:
 
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 
- Thời gian thực hiện : Dự kiến cuối tháng 5
 
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
 
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 
Trân trọng thông báo!

Facebook