Tin Hoạt động

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo xem, tải tại đây.Tài liệu Đại hội xem, tải tại đây.

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty cổ phần.Hội quản trị  Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty cổ phần (VINATEA) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt...

Sáng ngày 4/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất ( CIIE 2018 ) tại Thượng Hải .CIIE là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam...

video

Facebook