Tin Hoạt động

Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của Vinatea

Ngày 1/6/2017, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã nhận được Thông báo xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.Theo đó, Vinatea được bổ sung thêm...

Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2017Kính gửi: - Quý cổ đông Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP...

Sau khi cổ phần hóa thành công, Vinatea vừa giới thiệu 10 sản phẩm mới, hướng tới người tiêu dùng nội địa sau thời gian dài tập trung cho xuất khẩu.Với định hướng xây dựng ngành trà kết hợp với...

video

Facebook