Tuyển Dụng Chuyên Viên Mua Hàng, Kế Toán Trưởng, Kỹ Sư Công Nghệ

Tổng công ty Chè Việt Nam (VINATEA) đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Chuyên viên mua hàng, 01 Kế toán trưởng và 01 kỹ sư công nghệ, hạn nộp hồ sơ 20/06/2020

Xem chi tiết tại đây

video

Facebook