Công bố sản phẩm trà mới

Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty cổ phần công bố sản phẩm trà mới:

  1. Trà hoa hồng: Thông tin chi tiết xem tại đây
  2. Trà hoa sen: Thông tin chi tiết xem tại đây
  3. Trà Oolong: Thông tin chi tiết xem tại đây.

Facebook