0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Chiến lược phát triển

 

Trong lịch sử hiện đại của ngành trà Việt Nam, Vinatea - được thành lập từ năm 1958- từng đóng vai trò trụ cột, tập hợp những cơ sở và nhân tố làm trà ưu tú nhất cả nước. Từ 2015, để phù hợp với tình hình mới, Vinatea đã được cổ phần hoá, tái cấu trúc toàn diện và nỗ lực tạo nên một cuộc phục hưng cho chính mình và toàn ngành. Chiến lược sau tái cấu trúc của Vinatea được xác định cần toả rộng đồng thời sang cả hai hướng: Xuất khẩu và hướng nội. Trong đó, thị trường nội địa gần như là một cuộc chinh phục hoàn toàn mới của Vinatea bởi thương hiệu này đã vắng bóng trên lĩnh vực bán lẻ các sản phẩm trà trong nước quá lâu rồi.

Giữa rất nhiều việc phải làm để tái chinh phục người tiêu dùng trong nước, thiết lập lại chuẩn mực cho trà, làm trà sạch được Vinatea xác định là mục tiêu trọng tâm và ưu tiên, người tiêu dùng rất cần những sản phẩm thực sự tích cực, lành mạnh cả về tính năng và cảm xúc.

Từ định hướng đó, thời gian qua, Vinatea đã đầu tư tổng lực về ngân sách, đội ngũ, công sức và chuyên môn cho cuộc tái thiết tất cả vùng nguyên liệu. Để có trà sạch thực sự, phải thay đổi từ cốt lõi là tư duy canh tác và phải tiến hành những cuộc cải tổ cụ thể từ làm sạch đất, cải thiện giống trà, thiết lập quy trình chuẩn mực về chăm sóc, thu hoạch trà, quy chuẩn về chế biến.