0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Hotline hỗ trợ: (+84) 911 933 338

Công ty con

Công ty cố phần Vinatea Kim Anh
Giám đốc: Ông Hoàng Đăng Tiến
Chủ tịch HĐQT: Ông Tạ Văn Quyền
Điện thoại: 024.38841046 - Fax: 024.38841339
Địa chỉ: Xã Mai Đình- Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ
Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Vinh
Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Hải Châu
Điện thoại: 84.29 3874116 - Fax: 84.29 3874115
Địa chỉ: Thị trấn nông trường Nghĩa Lộ – Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Công ty cổ phần chè Liên Sơn
Giám đốc: Ông Phạm Văn Tú
Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Hải Châu
Điện thoại: 084.29.3896057 - Fax: 084.29.3896060
Địa chỉ: Thị trấn nông trường Liên Sơn - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái