0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VINATEA ( Vinatea FNB.,JSC ) 
Giám đốc: Ông Hoàng Đăng Tiến
Chủ tịch HĐQT: Nghiêm Văn Thắng
Điện thoại: 024.38841046 
Địa chỉ: Xã Mai Đình- Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ NGHĨA LỘ
Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Vinh
Chủ tịch HĐQT: Ông Nghiêm Văn Thắng
Điện thoại: 84.29 3874116 
Địa chỉ: Thị trấn nông trường Nghĩa Lộ – Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái