TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP THÁNG 06/2022

 i - MÔ TẢ CÔNG VIỆC1/ Kế toán thuếTổng hợp kê khai và gửi tờ khai thuế định kỳ, bao gồm thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế đất…. Hoàn thuế GTGT theo quý/nămPhối hợp với Phòng Nhân Sự...

 Mô tả công việc:Công việc Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, đàm phán giao dịch và làm việc với khách hàng quốc tế.Đàm phán, thương thảo hợp đồng ngoại thương.Xây dựng phương án kinh doanh.Tổ chức thực hiện...

i - MÔ TẢ CÔNG VIỆC1/ Quản trị dòng tiền:Xây dựng kế hoạch dòng tiền Công ty;Đề xuất phương án sử dụng dòng hiệu quả dòng tiền;Cập nhật và báo cáo dòng tiền định kỳ.2/ Quản trị Ngân sách:Tham gia...

1. Mô tả công việc:v Khảo sát thực tế các vùng chè, tham mưu xây dựng quy trình kỹ thuật Nông nghiệp của Công ty phù hợp với đặc thù từng nơi và mục tiêu của Công ty.v Đôn đốc, hướng dẫn...

Facebook