Tuyển dụng

Tuyển dụng kế toán viên, kỹ sư nông nghiệp làm việc

Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP (Vinatea) - đang có nhu cầu tuyển dụng 01 kế toán viên và 01 kỹ sư nông nghiệp, hạn nộp hồ sơ 30/9/2017.Chi tiết thông tin tuyển dụng kế toán viên xem tại...

video

Facebook