0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Đại hội cổ đông

Tên văn bảnNgày ban
hành
Xem
chi tiết
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 202313/07/2023Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 202313/07/2023Tải về
Phiếu biểu quyết và link phát trực tiếp đại hội cổ đông 202310/07/2023Bấm vào đây
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 202321/06/2023Bấm vào đây
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông năm 202306/06/2023Tải về
 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 202229/07/2022Tải về
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 202229/07/2022Tải về
Phiếu biểu quyết và link phát trực tiếp đại hội cổ đông 202226/07/2022Bấm vào đây
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 202208/07/2022Bấm vào đây
 
Phiếu biểu quyết và link phát trực tiếp đại hội cổ đông 202119/11/2021Bấm vào đây
Biên bản họp & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202119/11/2021Bấm vào đây
TB- Điều chỉnh phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên 202110/11/2021Tải về
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 202129/10/2021Bấm vào đây
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông năm 202125/10/2021Tải về
 
Phương án chi tiết xử lý cổ phần - CV số 9830/11/2020Tải về
NQ 18 VNT phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ22/10/2020Tải về
TB - 84VNT Thông báo chốt danh sách cổ đông22/10/2020Tải về
Nghị quyết Hội đồng quản Trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT năm 202022/07/2020Tải về
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202021/07/2020Tải về
Cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 1)20/07/2020Tải về
Nghị quyết Hội đồng quản Trị về việc bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP15/07/2020Tải về
Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202011/07/2020Tải về
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 202015/06/2020Tải về
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2019
09/10/2019Tải về
Tài liệu chính thức ĐHĐCĐ bất thường 2019
04/10/2019Tải về
Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
27/09/2019Tải về
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
26/04/2019Tải về
Cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2)
25/04/2019Tải về
Cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 1)
23/04/2019Tải về
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201911/04/2019Tải về

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Vinatea

22/06/2018Tải về

Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

16/05/2018Tải về
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 201804/05/2018Bấm vào đây
Mẫu đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP04/05/2018Tải về
Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201804/05/2018Tải về
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 201724/05/2017Tải về
Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 201724/05/2017Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
13/05/2017Tải về
Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2017
13/05/2017Tải về
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên 2017
18/04/2017Tải về
Nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu
11/12/2015Tải về
Biên bản Đại hội cổ đông lần đầu
11/12/2015Tải về

Tài liệu Đại hội cổ đông lần đầu

30/11/2015Tải về