0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 
Hotline hỗ trợ: (+84) 911 933 338

Đại hội cổ đông

Tên văn bảnNgày ban hànhXem chi tiết
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2019
09/10/2019Tải về
Tài liệu chính thức ĐHĐCĐ bất thường 2019
04/10/2019Tải về
Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
27/09/2019Tải về
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
26/04/2019Tải về
Cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2)
25/04/2019Tải về
Cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 1)
23/04/2019Tải về
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201911/04/2019Tải về

Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Vinatea

22/06/2018Tải về

Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

16/05/2018Tải về
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 201804/05/2018Tải về
Mẫu đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP04/05/2018Tải về
Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201804/05/2018Tải về
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 201724/05/2017 Tải về
Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 201724/05/2017Tải về
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
13/05/2017Tải về
Thư mời họp đại hội cổ đông năm 2017
13/05/2017Tải về
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đông cổ đông thường niên 2017
18/04/2017Tải về
Nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu
11/12/2015Tải về
Biên bản Đại hội cổ đông lần đầu
11/12/2015Tải về

Tài liệu Đại hội cổ đông lần đầu

30/11/2015Tải về