0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Các phòng ban

 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN TRONG TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

TÊN PHÒNG BAN

PHỤ TRÁCH PHÒNG

ĐIỆN THOẠI

FAX

Phòng Tổng hợp

- Bà Lê Thị Nhàn

Giám Đốc Vận Hành

-  Vũ Thị Kim Dung 

Phó Phòng

84.24.36226991

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính kế toán

- Ông Tống Văn Tùng

84.24.36227035

 

Phòng Kinh doanh

- Ông Phạm Đức Cường

84.24.36227040

 

 
 

Giám đốc: Ông Lê Chí Long

Điện thoại: 84.022.866059  - Fax: 84.022.866059

Email: infomocchau@vinatea.com.vn
Địa chỉ: Tiểu khu chè đen - Thị Trấn Nông trường Mộc Châu – Sơn La
 
Chi nhánh TCT Chè Việt Nam - CTCP tại Thái Nguyên - Vinatea Thái Nguyên
Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Anh
Điện thoại: 0280.3820114  -  Fax: 0280.3823020
Email: infothainguyen@vinatea.com.vn
Địa chỉThị Trấn Sông Cầu - Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên
 
 
Chi nhánh TCT Chè Việt Nam - CTCP tại Yên Bái - Vinatea Yên Bái
Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Anh
Điện thoại: 029.3862013  -  Fax: 029.3862020
Email: infoyenbai@vinatea.com.vn
Địa chỉXã Việt Cường - Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái
 
 
Chi nhánh TCT Chè Việt Nam - CTCP tại TP HCM - Vinatea Sài Gòn
Giám đốc: Ông Đỗ Văn Chiến
Điện thoại: 028.38381468  -  Fax: 028.38368579
Email: infosaigon@vinatea.com.vn
Địa chỉ59 An Bình - Phường 6 - Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh