0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 
Hotline hỗ trợ: (+84) 911 933 338

Các phòng ban


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN TRONG TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

TÊN PHÒNG BAN

PHỤ TRÁCH PHÒNG

ĐIỆN THOẠI

FAX

Phòng Tổng hợp

Nguyễn Thúy Lợi

84.24.36226991


Phòng Kế hoạch - Tài chính kế toán

Bà Phạm Thu Hà

84.24.36227035


Phòng Kinh doanh

Ông Phạm Đức Cường

84.24.36227040
Chi nhánh TCT Chè Việt Nam - CTCP tại Sơn La - Vinatea Mộc Châu
Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Chánh

Điện thoại: 84.022.866059  - Fax: 84.022.866059

Email: infomocchau@vinatea.com.vn
Địa chỉThị Trấn Nông trường Mộc Châu – Sơn La

Chi nhánh TCT Chè Việt Nam - CTCP tại Thái Nguyên - Vinatea Thái Nguyên
Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Anh
Điện thoại: 0280.3820114  -  Fax: 0280.3823020
Email: infosongcau@vinatea.com.vn
Địa chỉThị Trấn Sông Cầu - Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên


Chi nhánh TCT Chè Việt Nam - CTCP tại Yên Bái - Vinatea Yên Bái
Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Anh
Điện thoại: 029.3862013  -  Fax: 029.3862020
Email: infoyenbai@vinatea.com.vn
Địa chỉXã Việt Cường - Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái


Chi nhánh TCT Chè Việt Nam - CTCP tại TP HCM - Vinatea Sài Gòn
Giám đốc: Ông Đỗ Văn Chiến
Điện thoại: 028.38381468  -  Fax: 028.38368579
Email: infosaigon@vinatea.com.vn; info@vinateahcm.com.vn
Địa chỉ59 An Bình - Phường 6 - Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh