0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Công ty liên kết

Công ty Chè Phú Đa
Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Anh , (Quốc tịch Việt Nam)
Chủ tịch HDQT: (Ông) Qasim Hammood Mansoor (Quốc tịch Iraq)

Điện thoại: 84.210.3873536

 Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

Website: http://www.phudatea.com.vn/


Công ty cổ phần Chè Trần Phú
Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Trung
Chủ tịch HĐQT: Ông Đoàn Anh Tuân
Điện thoại: 84.29.3873232 
Địa chỉ: TT Nông trường Trần Phú, Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Công ty cổ phần chè Hà Tĩnh

Giám đốc: Ông Trần Công Lệ
Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Công Lệ
Điện thoại: 84.39.3855544 
Địa chỉ: Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh