Sắp xếp theo:

Trà Hương Việt

320,000₫

Bạch trà trăm năm

1,100,000₫

Trà Oolong Thượng Hạng

605,000₫

Bạch Trà Nén

700,000₫

Trà hoa nhài Vinatea lon giấy 100g

80,000₫

Trà Ngủ ngon++ Vinatea túi lọc hộp 40g

42,000₫

Trà Gừng++ Vinatea túi lọc hộp 40g

38,000₫

Trà Hoa cúc mật ++ Vinatea túi lọc hộp 40g

38,000₫

Trà oolong Vinatea lon giấy 96gr

110,000₫

Combo 4 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi 480g

540,000₫

Combo 4 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi ziplock 200g

420,000₫

Combo 2 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi 480g

270,000₫

Combo 2 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi ziplock 200g

210,000₫

Combo 4 gói trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi ziplock 100g

216,000₫

Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi 480g

135,000₫

Combo 4 hộp trà Vinatea Hoa Nhài túi lọc hộp 50g

152,000₫

Combo 4 hộp trà thái nguyên túi lọc

140,000₫

Trà Thái Nguyên Vinatea sợi rời túi ziplock 200g

105,000₫

Combo 2 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi ziplock 100g

108,000₫

Combo 4 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi HCK 100g

116,000₫

Combo 02 hộp Trà Vinatea Hoa Nhài túi lọc 50g

76,000₫

Combo 02 hộp trà Vinatea Thái nguyên túi lọc 50g

70,000₫

Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi ziplock 100g

54,000₫

Combo 2 túi Trà Vinatea Thái Nguyên sợi rời túi HCK 100g

58,000₫