0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Biểu mẫu phiếu biểu quyết & Đường link phát trực tiếp ĐHCĐ 2021

Link phát trực tiếp Youtube ĐHCĐ 2021: Bấm vào đây

  1. Link Kiểm tra tư cách cổ đông: Đã kết thúc

  2. Link Phiếu thẻ biểu quyết:  Đã kết thúc

  3. Link Phiếu biểu quyết:  Đã kết thúc

  4. Link Phiếu bầu cử:  Đã kết thúc

  5. Link Biên bản và Nghi Quyết Đại hội 2021: Đã kết thúc