0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Khách hàng

 Hỗ trợ và đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của quý khách một cách nhanh chóng khi có thắc mắc, tư vấn cách sử dụng trà hay khiếu nại về chất lượng sản phẩm 

  • Hỗ trợ và đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của quý khách một cách nhanh chóng khi có thắc mắc.
  • Tư vấn cách sử dụng trà.
  • Tiếp nhận và giải quyết nhanh khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm.