0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Được hỗ trợ bởi Dịch
 

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Tên văn bảnNgày ban hànhXem chi tiết
0. Nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 202129/10/2021Tải về
1. Nội dung họp ĐHĐCĐ 2021-vf29/10/2021Tải về
2. Thư mời họp ĐHĐCĐ 202129/10/2021Tải về
3. Giấy uỷ quyền cá nhân29/10/2021Tải về
4. Thư xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ 202129/10/2021Tải về
5. Giấy uỷ quyền của cổ đông là tổ chức29/10/2021Tải về
6. Mẫu Thẻ biểu quyết29/10/2021Tải về
7. Mẫu phiểu biểu quyết29/10/2021Tải về
8. Phiếu đặt câu hỏi từ Cổ đông29/10/2021Tải về
9. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 202129/10/2021Tải về
10. BCTC hợp nhất kiểm toán Vinatea 202029/10/2021Tải về
11. BCTC riêng kiểm toán Vinatea 202029/10/2021Tải về
12. Báo cáo về việc tăng vốn điều lệ29/10/2021Tải về
13. Quy chế bầu cứ thành viên HĐQT29/10/2021Tải về
14. Dự thảo Điều lệ mới29/10/2021Tải về
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021-vf29/10/2021Tải về
16. Mẫu đề cử29/10/2021Tải về
17. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Vinatea29/10/2021Tải về
18. Mẫu phiếu bầu cử29/10/2021Tải về
19. Thông báo đề cử ứng viên HĐQT29/10/2021Tải về
20.Báo cáo Ban kiểm soát năm 202029/10/2021Tải về
21.Báo cáo Hội đồng quản trị năm 202029/10/2021Tải về
22.Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT- Phạm Đông Phong29/10/2021Tải về
23. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT- Đỗ Ngọc Quỳnh29/10/2021Tải về