TUYỂN DỤNG

GIÁM ĐỐC Kinh Doanh Quốc Tế - Tháng 12/2020

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:- Quản lý, điều hành các hoạt động của phòng Kinh doanh (mảng thị trường quốc tế) và thực hiện theo chiến lược kinh doanh do Ban Giám Đốc giao cho, cụ thể:- Xây dựng mục...

1.MÔ TẢ CÔNG VIỆC1.1 Công tác đầu tư:- Tổ chức phân tích, thẩm định các dự án đầu tư từ những nguồn thông tin thu thập được hoặc các dự án do Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo...

Nơi làm việc : Công ty Chè Phú Đa ( Thị trấn Thanh Sơn- Phú Thọ) Mô tả công việc:- Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát, tham mưu cải tiến quy trình chế biến chè của Công ty (04 xí...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Xây dựng và giám sát quy trình kiểm soát chất lượng hiệu quả. - Thiết lập, triển khai các chính sách, mục tiêu chất lượng theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo. - Thường xuyên cập...

Facebook