TUYỂN DỤNG

KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Tháng 09/2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC*ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Công ty Chè Phú Đa-Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn, T. Phú Thọ (CÓ HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐI LẠI) - Đầu mối xây dựng và thẩm định kế hoạch ngân...

*Mô tả công việc:1.Tuyển dụng - Triển khai công tác tuyển dụng theo kế hoạch và phát sinh (nếu có) theo đúng quy trình: Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, phỏng vấn vòng...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Lập kế hoạch bảo vệ, quản lý và bảo trì tài sản bảo đảm (TSĐB) và phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài công ty để tổ chức thực hiện các kế...

Facebook