Tin Hoạt động

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo xem, tải tại đây.Tài liệu Đại hội xem, tải tại đây.

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty cổ phần.Hội quản trị  Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty cổ phần (VINATEA) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt...

Sáng ngày 4/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường tham dự hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất ( CIIE 2018 ) tại Thượng Hải .CIIE là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam...

Vinatea muốn giới thiệu tới khách hàng trong nước và quốc tế những sản phẩm chề hảo hạng, mang đến sức khỏe cho người thưởng thức.Hôm nay (11/4), Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 28 (Vietnam...

Facebook