Tin Hoạt động

Hiệp hội chè Thế giới hỗ trợ quảng bá các sản phẩm trà thương hiệu Vinatea ra thế giới

Ngày 15/11/2017, ngài Manuja Peiris, Tổng thư ký Hiệp hội Chè Thế giới (ITC) đã đến thăm và làm việc với Ban lãnh đạo Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP (Vinatea) để hỗ trợ quảng bá các sản...

Ngày 7-8/11/2017, Công đoàn Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ V giai đoạn 2017-2022 tại Đồ Sơn - Hải Phòng. Sau hai ngày làm việc tích cực, Đại hội...

Ngày 1/6/2017, Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP đã nhận được Thông báo xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.Theo đó, Vinatea được bổ sung thêm...

video

FACEBOOK